Forord 
Dette notat ”Planlægning og projektering af afløbsinstallationer”er udarbejdet for primært at kunne fungere som en opslagsbog i forbindelse med projektering af kloakplaner. 
Notatet henvender sig først og fremmest til studerende på bygningskonstruktør uddannelsen, idet stoffet er søgt ud fra alle de mangespørgsmål, der naturligt rejses i forbindelse med det daglige arbejde på konstruktørstudiet. Der er lagt vægt på korte beskrivelser og tilhørende illustrationer, således at skriftet kan anvendes til opslag under arbejdet med at 
udforme et fornuftigt afløbssystem. 
Der er ikke tale om nyforfattet tekst, idet tekst og illustrationer er udvalgt fra SBIanvisning 185, Afløbsinstallationer. 2. udgave, 1997.

April 2004 
Jens Peder Pedersen


Online

We have 340 guests and 2 members online

Search