Ved ændret anvendelse af en bygning eller dele af en bygning, der indebærer et væsentligt større energiforbrug, kan energikravene overholdes ved at benytte energirammen i §§ 259-266 eller ved at følge kravene til U-værdi i § 268.
§ 268
Bygningsdele omkring rum, der opvarmes, skal udføres med varmetabskoefficienter, der modsvarer den temperatur, rummene er opvarmet til i bilag 2, tabel 2. Vinduer, glasydervægge, døre, glastage og ovenlysvinduer skal leve op til kravene i §§ 257 og 258.

Tabel 2 - Mindstekrav til klimaskærm ved ændret anvendelse

Bygningsdel U-værdi [W/m²K]  
Rum opvarmet til  Rum opvarmet til T > 15 °C  Rum opvarmet til 5 °C < T < 15 °C 
Ydervægge og kældervægge mod jord  0,15  0,25 
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere  0,40  0,40 
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum  0,10  0,15 
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag 0,12  0,15 
Porte  1,80  1,80 
Lemme mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²)  1,40  1,50 
Ovenlyskupler  1,40  1,80 
Lystunneler eller lignende  2,0  2,0 
Bygningsdel   Linjetab W/mK
Fundamenter  0,12  0,20 
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme  0,03  0,03 
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler  0,10 0,10

Online

We have 18 guests and no members online

Search